Ana içeriğe atla

Yeterlik Sınavı

Yeterlik sınavı 2 Mayıs 2023 Salı günü saat: 10:00’da FZ-084 nolu sınıfta yüz yüze yapılacaktır. Aşağıda son 4 dönemde açılan lisansüstü derslerimiz yer almaktadır. Yeterlik yazılı sınavı, sınava girecek öğrencilerin lisanüstü programında (YL+DR) aldığı tüm dersleri dersleri kapsayacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır.

Öğrenci yeterlik yazılı sınavından en az 70/100 puan almalıdır. Yeterlik yazılı sınavdan başarılı olamayan öğrenci sözlü sınava giremez. Yeterlik sözlü sınavından en az 50/100 puan alınmalıdır. Yeterlik yazılı ve sözlü sınav aritmetik ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır. Sözlü sınav tarihleri yazılı sınav sonuçlarına göre daha sonra belirlenecektir.

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

CEV5101 Anaerobik Arıtma Prosesleri

CEV5102 Atık Yönetim Teknolojileri

CEV5103 Atıkgaz Kontrolü

CEV5107 Çevre Müh. Tahmin Modelleri Uygulamaları

CEV5109 Ekosistem Modellemesi

CEV5110 Hava Kirliliğinde Dispersiyon Modelleri

CEV5111 Hava Kirliliğinde Partikül Kontrolü

CEV5112 Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri

CEV5113 Katı Atık Depolama Teknikleri

CEV5114 Katı Atıklardan Madde ve Enerji Kazanımı

CEV5116 Kirlenmiş Ortamlar Biyoremediasyonu

CEV5117 Özel ve Tehlikeli Atıklar

CEV5118 Su Kimyası

CEV5119 Çevresel Risk Yönetimi

CEV5120 Filtrasyon

CEV5122 Küresel İklim Değişikliği

CEV5124 Mikroplastik Kirliliği ve Kontrolü

CEV5126 Çevresel Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi

CEV5127 Aktif Çamur Modellemesi

CEV5128 Katı Atık Depo Sahalarında Oluşan Sızıntı Suyu Yönetimi

CEV6102 Atıksu Arıtımında Biyofiltreler

CEV6103 Atıksu Arıtımında İleri Kimyasal Yöntemler

CEV6105 Çevre Mühendisliğinde Membran Uygulamaları

CEV6106 Çevre Nanoteknolojisi

CEV6195 Atmosferik Kirlilik Modellemesi

CEV6199 İleri Su Arıtma Metotları