Ana içeriğe atla

STAJ


Staj sırasında iş kazası geçiren öğrencinin ivedilikle (acilen) ilgili dokümanları fakülte öğrenci işlerine ulaştırması gerekmektedir.

Öğrencilerimiz, aldıkları teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek amacıyla, yurtiçi veya yurtdışındaki kamu veya özel işyerlerinde, eğitim-öğretimin bir parçası olarak stajlarını yapmak zorundadırlar.

Bölümümüzde staj işlemleri, YTÜ Senatosunun 15/03/2012 tarih ve 2012/3 sayılı toplantısında aldığı 3 sıra numaralı karar eki ile yürürlüğe girmiş Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi çerçevesinde hazırlanıp Bölüm Kurulunca onaylanmış ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girmiş YTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretimi Staj Esasları çerçevesinde yürütülmektedir.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi;

2.3. Bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi ve Pazar günü, iş günü olarak çalışılan işyerlerinde bu günler de iş günü olarak kabul edilir. (27.11.2020 gün ve 2020/07-10 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

2.4. Zorunlu Stajlar, genelde akademik tatillerde yapılır. Resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresi olarak kabul edilmez. Ancak haftada en az iki serbest tam iş günü bulunan öğrenciler (ilgili yarıyıl veya yaz okulundaki ders ve sınav programı dikkate alınarak, dersinin/sınavının olmadığı günlerde) öğretim ile birlikte staj yapabilir. Bu belirlemede Bitirme Çalışmaları dikkate alınmayacaktır. (27.11.2020 gün ve 2020/07-10 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

2.5. Madde 2.3 ve 2.4 deki kurallar ikinci öğretim ve yaz okulu öğretimi için de geçerlidir.

 

Maddeleri dikkate alınarak Bölümümüz staj uygulama esasları;

1.       Online stajlar kabul edilmemektedir.

2.       Yalnızca en az iki serbest tam iş günü bulunan öğrenciler öğretim ile birlikte staj yapabilir.

3.       Yalnızca “Staj Seferbeliği” kapsamında staj yapan öğrencilerin yönerge hükmü dışında değerlendirilerek, staj yaptıkları gün ve saatlerde derse devam aranmaksızın staj yapabilmeleri sağlanmaktadır.

şeklinde uygulanmaktadır. Yeni bir karar alınıncaya kadar Madde 1, 2 ve 3 uygulanmaya devam edilecektir. Bölüm öğrencilerimize duyurulur. 

 

Bölümümüzde (1) Laboratuvar veya Büro ve  (2) Şantiye veya İşletme (Arıtma tesisi) veya İşletme (Proje) veya İşletme (Çevre Yönetimi) olmak üzere zorunlu 2 ayrı tipte staj mevcuttur. Öğrencilerimiz bu staj türlerinde isterlerse bölebilmek kaydı ile en az 2 (iki) staj türünde her birinde maksimum 30 gün olmak şartıyla, toplam 60 işgünü stajı okul bitmeden, ara ve yaz tatillerinde olmak üzere yapmak zorundadırlar.

Öğrencilerimiz ilk 4 yarıyıl sonunda sadece Laboratuvar stajı yapabilmektedir. Laboratuvar stajları yarım kalanlar veya hiç yapmayanlar 6. yarıyıldan sonra laboratuvar stajlarını isterlerse Büro stajı olarak yapabilmektedir/tamamlayabilmektedir. Staj yapılan iş yeri cumartesi günü çalışyor ise "cumartesi günü çalışıldığına dair bir belgenin" iş yerinden temin edilmesi gerekmektedir.

3. sınıfa geçerek 5. ve/veya 6. yarıyıl derslerini alan öğrencilerimiz, yapmadıkları veya eksik günleri kalan laboratuvar stajları yerine, ara dönem veya yazın isterlerse BÜRO stajı yapabilirler. Büro stajı, yalnızca ÇED raporu hazırlama, proje teklifi hazırlama ve ihale dokümanı hazırlama başlıklarını içermektedir. Bu staj sadece çevre mühendisliği ile ilgili konularda çalışan ve bünyesinde çevre mühendisi bulunduran firmalarda yapılabilmektedir.  

Stajlar ile tüm bilgiyi YTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretimi Staj Esaslarında bulabileceğiniz gibi Bölüm Staj Komisyonu Başkanı ile de irtibata geçebilirsiniz.

Staja başlamadan evvel mutlaka STAJ REHBERİ'ni okuyunuz.

Stajınız tamamladıktan sonraen geç 1 (bir) ay içerisinde; staj defterinizi, kapalı zarf içinde (cumartesi çalışılıyor ise buna ait belge ile birlikte) staj sicil formunuz, İşveren Staj Değerlendirme Anketinizi ve Öğrenci Staj Değerlendirme Anketinizi imza karşılığı Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz.

2. SINIF ÖĞRENCİLERİ 4. YARIYILI BİTİRMEDEN ve İLK 4 YARIYILINDERSLERİNİN % 80'İNİ ALMADAN (24 DERS) STAJ YAPAMAZLAR.. Lütfen staj başvurunuz ile birlikte transkriptinizi de getiriniz.

 

YTÜ LİSANS STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

YTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ LİSANS STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

YTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (25.11.2022 tarihinde güncellenmiştir.)

 

Staj için takip edilecek 9 adım      (07.03.2022 tarihinde güncellenmiştir.)

Staj rehberi                                         (07.03.2022 tarihinde güncellenmiştir.)

 

STAJ İÇİN GEREKEN FORMLAR (www.kalite.yildiz.edu.tr/category.php?id=24 adresinden indirilecektir)

 

Staj (Sigorta Giriş) Formu  (Bu form 3 adet doldurulup imzalanacak ve staj yapılacak kuruma imzalatılacak) (Form no: FR-284)

Staj Sicil Formu (Form no: FR-1560)

Sigorta Beyan ve Taahhüt Formu (Form no: FR-285)

Sigorta Girişi için Takvim(Online mevcut)

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu(Form no: FR-1266)  (Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrencilerin bu formu doldurmasına gerek yoktur)

 

STAJ BİTTİKTEN SONRA YAPILACAK ANKETLER (http://www.kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dok%C3%BCmanlar%C4%B1/Formlar/339 adresinden indirilecektir)

 

İşveren Stajyer Değerlendirme Anketi(Form no: FR-744)

Öğrenci Staj Yeri Değerlendirme Anketi (Form no: FR-743)

 

İlgili formlara Anasayfa üzerinde Formlar kısmındaki KALİTE linkinden ulaşabilirsiniz.

 

MESLEK YÜKSEKOKULU'NDA YAPILAN STAJLAR

 

Fakülte Kurulunun 31/03/2008 tarih ve 2008/2 sayılı toplantısında aldığı 5 sıra numaralı karar ile:

8. Madde: Dikey Geçiş Sınavı ile Fakültemiz Bölümlerine kaydı yapılan öğrencilerin daha önce okumuş oldukları Meslek Yüksekokullarında (MYO) yapmış oldukları stajın, okuduğu okullardaki eğitim amaçlarının farklılığı nedeni ile kabul edilmemektedir.

 

Dekanlık kararıyla 01.03.2017'den itibaren staj sigorta girişleri stajın başlamasından minimum 10 gün önceden yapılacaktır.

 

Staj Komisyonu

 

DUYURU

 

Bölüm Başkanlığımızın aldığı karar doğrultusunda laboratuvar stajı bölümümüzde yapılmamaktadır.