Ana içeriğe atla

PERSONEL

Araştırma Alanları: Çevre Biyoteknolojisi, Su ve Atıksu Arıtma, Katı Atık Yönetimi, Çevre Biyoteknolojisi, Su ve Atıksu Arıtma, Katı Atık Yönetimi

 

Araştırma Alanları: Anaerobik Arıtım, Su Yönetimi, Katı Atık Yönetimi

 

Araştırma Alanları: Atıksuların Arıtılması, Atıktan Enerji Üretimi, Çevre Biyoteknolojisi, Katı Atık Yönetimi

 
 
 

Araştırma Alanları: Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi , Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Atıktan Enerji Üretimi ,Arıtma Çamuru Kontrolü, Nano Atık Yönetimi

 
 

Araştırma Alanları: Su ve Atıksu Arıtımı, Çevre Biyoteknolojisi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları  

 
 

Araştırma Alanları: Su Temini ve Arıtımı, Çevre Kimyası, Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi, Su Kirliliği Kontrolü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 

 

Araştırma Alanları: Çevre Biyoteknolojisi, Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Atıksu Arıtımında Membran Teknolojilerinin Uygulanması, Biyolojik Atıksu Arıtımı, Aktif Çamur Modelleme

 
 

Araştırma Alanları: Biyoenerji Üretimi, Mikroalg Üretimi, ABE Fermantasyonu

 
 

Araştırma Alanları: Hava Kirliliği ve Kontrolü, İklim Değişikliği, Kalıcı Organik Kirleticiler

 
 
 

Araştırma Alanları: Hava Kirliliği, Hava Kirliliği Kontrolü, Çevre Modelleme 

 
 
 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı

Araştırma Alanları: Atıksu Arıtımı, Membran Biyoreaktörler, Mikrokirletici Giderimi, Havza Bilgi Sistemleri

 

Araştırma Alanları: Su-Atıksu Arıtımı, Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Elektrokimyasal Arıtım, Katı Atıklar, Sızıntı Suyu Arıtımı

 
 
 

Araştırma Alanları: Atıksu Arıtma, Membran Biyoreaktör, Mikrokirleticiler, Atıksuyun geri kazanımı

 
 

Araştırma Alanları: Çevre Biyoteknolojisi, Su ve Atıksu Arıtma, Katı Atık Yönetimi

 

Araştırma Alanları: Hava Kirliliği ve Kontrolü, Atıkgaz Arıtma Prosesleri Tasarımı, Hava Kalitesi Modellemesi ve Yönetimi, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği, Enerji Üretimi ve Çevresel Etkileri, Su Kimyası, Çevre Kimyası

Araştırma Alanları: Hava Kirliliği ve Kontrolu, Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi, Su Kirliliği ve Kontrolu, Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma, Çevre Kimyası

 

Araştırma-Planlama Rektör Yardımcısı

Araştırma Alanları: Katı Atık Mühendisliği ve Yönetimi, Atıksu Arıtımı, Atıklardan Enerji Üretimi, Çevre Biyoteknolojisi

 

Araştırma Alanları: Atıktan Enerji Üretimi, Algal Arıtma ve Değerli Ürün Eldesi, Biyohidrojen Üretimi 

 
 

Araştırma Alanları: Çevre Teknolojisi, Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi, Atıksuların Arıtımı,Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Biyokütle Enerjisi, Biyogaz, Mikroalgler

 
 

Araştırma Alanları: Yerel Ölçekli İklim Modellemesi, Atmosferik Taşınım ve Dağılım Modellemesi, Sayısal Hava Tahmini