Ana içeriğe atla

PERSONEL

Araştırma Alanları: Çevre Teknolojisi, Atıksuların Toplanması ve Arıtımı, Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Katı Atıkların Yönetimi, Su Kirliliği ve Kontrolü

 

Araştırma Alanları: Genotoksisite, Çevre Mikrobiyolojisi, Tavuk Atıkları Yönetimi, MAP Prosesi, Sıfır Atık

 
 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma Alanları: Membran Teknolojileri, Atıksu Arıtımı, LCA Modelleme

 
 
 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma Alanları: Denizlerde ve Su Kaynaklarında Mikroplastik Kirliliği, Biyolojik Atıksu Arıtımı, Membran Biyoreaktörler, Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Elektrokimyasal Arıtım Uygulamaları

 

 
 
 
 

Araştırma Alanları: İleri Atıksu Arıtma Teknolojileri, Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi, Çevresel Modelleme ve Optimizasyon

 
 
 

Araştırma Alanları: Su-Atıksu Arıtımı, Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Elektrokimyasal Arıtım, Katı Atıklar, Sızıntı Suyu Arıtımı

 
 
 

Araştırma Alanları: Çevre Kimyası, Su ve Atıksu Arıtma, İleri Arıtma Uygulamaları, Elektrokimyasal Arıtma, Kalıcı Organik Kirleticiler, Mikrokirleticiler ve Giderimi, Bibliyometrik Analiz

Araştırma Alanları: Hava Kirliliği ve Kontrolu, Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi, Su Kirliliği ve Kontrolu, Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma, Çevre Kimyası

 

Araştırma Alanları: Su ve Atıksu Arıtımı, Çevre Biyoteknolojisi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları  

 
 

Araştırma Alanları: Çevre Mühendisliği, &Çevre Teknolojisi, Enerji, Su Kirliliği ve Kontrolü, Mühendislik ve Teknoloji   

 
 

Araştırma Alanları: Atıksuların Arıtılması, Atıktan Enerji Üretimi, Çevre Biyoteknolojisi, Katı Atık Yönetimi

 
 
 

Araştırma Alanları: Atıksu Arıtma, Membran Biyoreaktör, Mikrokirleticiler, Atıksuyun geri kazanımı

 
 

Araştırma Alanları: Biyoenerji Üretimi, Mikroalg Üretimi, ABE Fermantasyonu

 
 

Araştırma Alanları: Atıktan Enerji Üretimi, Algal Arıtma ve Değerli Ürün Eldesi, Biyohidrojen Üretimi 

 
 

Araştırma Alanları: Su Kirliliği ve Kontrolü, Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları

 
 
 

Araştırma Alanları: Biyoyakıtlar, Mikroalgler, Geleneksel Olmayan Mayalar, Evrimsel Mühendislik, Biyorafineri, Elementsel Besin (Nütrient) Geri Kazanımı

 
 
 

Araştırma Alanları: Yerel Ölçekli İklim Modellemesi, Atmosferik Taşınım ve Dağılım Modellemesi, Sayısal Hava Tahmini

 

Araştırma Alanları:

Araştırma Alanları: 

 
 
 

Araştırma Alanları: Çevre Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Çevre Kimyası, Çevre Teknolojisi, Mühendislik ve Teknoloji