Ana içeriğe atla

PERSONEL

Araştırma Alanları: Çevre Biyoteknolojisi, Su ve Atıksu Arıtma, Katı Atık Yönetimi

 

Araştırma Alanları: Membran Teknolojileri, Elektrokoagülasyon, Atık Yönetimi, Atıksu Arıtımı

 
 
 

Araştırma Alanları: Hava Kirliliği ve Kontrolü, Atıksulardan Ağır Metal Giderimi, Tarihi Eserlerdeki Taş Malzemenin Mikrobiyolojik Bozunması

 
 
 

Head of Environmental Engineering Department

Research Interests: Wastewater Treatment, Membrane Bioreactors, Micropollutant Removal, Catchment Information Systems

Araştırma-Planlama Rektör Yardımcısı

Araştırma Alanları: Katı Atık Mühendisliği ve Yönetimi, Atıksu Arıtımı, Atıklardan Enerji Üretimi, Çevre Biyoteknolojisi

 

Araştırma Alanları: Çevre Biyoteknolojisi, Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Atıksu Arıtımında Membran Teknolojilerinin Uygulanması, Biyolojik Atıksu Arıtımı, Aktif Çamur Modelleme

 
 

Araştırma Alanları: Su Kirliliği ve Kontrolü, Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı, Çevre Sistemleri ve Modelleme

 
 

Araştırma Alanları: Su ve Atıksu Arıtma, Biyolojik Arıtma, Anaerobik Arıtma, Membran Prosesleri, Nanoteknoloji 

 
 

Araştırma Alanları: Çamur Bertarafı, İleri Oksidasyon, Gürültü Kontrolü

 
 

Araştırma Alanları: Hava Kirliliği ve Kontrolü, Atıkgaz Arıtma Prosesleri Tasarımı, Hava Kalitesi Modellemesi ve Yönetimi, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği, Enerji Üretimi ve Çevresel Etkileri, Su Kimyası, Çevre Kimyası

Araştırma Alanları: Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi , Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Atıktan Enerji Üretimi ,Arıtma Çamuru Kontrolü, Nano Atık Yönetimi

 
 

Araştırma Alanları: Çevre Biyoteknolojisi, Su ve Atıksu Arıtma, Katı Atık Yönetimi, Çevre Biyoteknolojisi, Su ve Atıksu Arıtma, Katı Atık Yönetimi

 

Araştırma Alanları: Su Kirliliği ve Kontrolü, Atıksuların Toplanması ve Arıtımı, Su Temini ve Arıtımı, Sürdürülebilir Çevre, Çevresel Risk Değerlendirmesi, Biyoremediasyon

 
 

Araştırma Alanları: Matematiksel Modelleme, Yapay Zekâ, Optimizasyon, İçme ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarımı, Anaerobik Arıtma, Akışkanlar Mekaniği, Hidrolik, Arıtma Sonrası Teknolojiler

Araştırma Alanları: Katı Atık Yönetimi, Atıksu Arıtma, İleri Arıtma Teknolojileri

 
 
 

Araştırma Alanları: Hava Kirliliği, Hava Kirliliği Kontrolü, Çevre Modelleme 

 
 
 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma Alanları: Anaerobik Arıtım, Su Yönetimi, Katı Atık Yönetimi

 

Araştırma Alanları: Su Temini ve Arıtımı, Çevre Kimyası, Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi, Su Kirliliği Kontrolü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 

 

Araştırma Alanları: Çevre Kimyası, Su Kimyası, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, İleri Kimyasal Arıtma Yöntemleri, Atıklardan Madde Geri Kazanımı ve Enerji Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

 
 
 

Araştırma Alanları: Çevre Teknolojisi, Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi, Atıksuların Arıtımı,Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Biyokütle Enerjisi, Biyogaz, Mikroalgler