Ana içeriğe atla

HAKKINDA

 

Bölümümüz 1989 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup 1992 yılında Üniversitemiz "Teknik Üniversite"ye dönüştürüldükten sonra İnşaat Fakültesi’ne bağlanmış ve 35 yıldır Çevre Mühendisleri yetiştirmektedir. 2023 yılında 24. mezunlarını vermiştir. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Davutpaşa Yerleşkesinde eğitim vermektedir.

Bildiğiniz gibi, üniversite eğitiminin amacı; meslek edindirmede bilgi ve beceri kazandırmaya ek olarak, bilimsel araştırmalar yapmak, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini sağlamak ve bunları insanlığın hizmetine sunmaktır. Alanında uzmanlaşmış ve idealist öğretim üyesi arkadaşlarımız eğitim-öğretim etkinliklerinin yanı sıra, muhtelif konularda araştırmalar yaparak hem öğrencilerimize hem de topluma hizmet etmektedirler. 
 
Bölümümüzde MÜDEK ve EUR-ACE tarafından akredite edilmiş bir adet lisans programı bulunmaktadır. Lisans 2.Öğretim programına, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle öğrenci alımı durdurulmuştur. 
 
Çevre Mühendisliği Bölümünde ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında yurt dışına öğrenci gönderilmekte ve yurt dışından öğrenci kabul edilmektedir. Bunun yanında FARABİ ve MEVLANA öğrenci değişim programı kapsamında yurt içindeki diğer üniversitelerden öğrenci kabul edilmektedir. Hem sahip olduğu imkânlarımız, hem de akademik kadromuz ile ülkemizin Çevre Mühendisliği Bölümleri arasında ön sıralarda yer almaktayız.
     
Çevre Mühendisliği Bölümünde ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında yurt dışına öğrenci gönderilmekte ve yurt dışından öğrenci kabul edilmektedir. Bunun yanında FARABİ ve MEVLANA öğrenci değişim programı kapsamında yurt içindeki diğer üniversitelerden öğrenci kabul edilmektedir. Hem sahip olduğu imkânlarımız, hem de akademik kadromuz ile ülkemizin Çevre Mühendisliği Bölümleri arasında ön sıralarda yer almaktayız.

 

 

 

    
 

Bölümümüz araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetleri tek anabilim dalı tarafından yürütülmektedir.

Bölümüz akademik ve idari kadro dağılımı aşağıdaki gibidir.   
• Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

• 16 Profesör

• 12 Doçent

• 2 Doktor Öğretim Üyesi

• 8 Araştırma Görevlisi

• 1 Tekniker

• 2 Memur

   
     

Mezunlarımızın Çalışma Alanları

 

Bir çevre mühendisliği mezununun çalışabildiği temel alanlar şu şekildedir:

• Hava Kirliliği Kontrolü
• Tehlikeli Atık Yönetimi
• Katı Atık Yönetimi
• Toksik Maddelerin Kontrolü
• Su Temini
• Atıksu Yönetimi
• Yağmur Suyu Yönetimi
• Halk Sağlığı
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
• Radyasyon Koruması

 

 

  

 

 

 

Mezunlarımızın Çalıştığı Kurumlar

 

Ne tür bir işte, kimle ve nerede çalışacağınıza göre değişmekle birlikte, çevre mühendisliği
mezunlarına sayısız çalışma olanağı sunmaktadır. Çevre mühendisi olarak çalışılabilecek belli başlı
kurum ve kuruluşlar ise şu şekildedir:

• Bakanlıklar
• Üniversiteler
• Devlet Su İşleri

• İller Bankası
• Belediyeler
• Fabrikalar
• Arıtma Tesisleri
• Proje Firmaları
• Analiz Laboratuvarları
• Hastaneler
• Danışmanlık Firmaları