Ana içeriğe atla

PERSONEL

Araştırma Alanları: Yerel Ölçekli İklim Modellemesi, Atmosferik Taşınım ve Dağılım Modellemesi, Sayısal Hava Tahmini

 

Araştırma Alanları: Su Kirliliği ve Kontrolü, Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları

 
 
 

Araştırma Alanları: Su Kirliliği ve Kontrolü, Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı, Çevre Sistemleri ve Modelleme

 
 

Araştırma Alanları: Çevre Kimyası, Su ve Atıksu Arıtma, İleri Arıtma Uygulamaları, Elektrokimyasal Arıtma, Kalıcı Organik Kirleticiler, Mikrokirleticiler ve Giderimi, Bibliyometrik Analiz

Araştırma Alanları: Membran Teknolojileri, Elektrokoagülasyon, Atık Yönetimi, Atıksu Arıtımı

 
 
 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma Alanları: Membran Teknolojileri, Atıksu Arıtımı, LCA Modelleme

 
 
 

Araştırma Alanları:

Araştırma Alanları: İleri Atıksu Arıtma Teknolojileri, Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi, Çevresel Modelleme ve Optimizasyon

 
 
 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma Alanları: Denizlerde ve Su Kaynaklarında Mikroplastik Kirliliği, Biyolojik Atıksu Arıtımı, Membran Biyoreaktörler, Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Elektrokimyasal Arıtım Uygulamaları

 

 
 
 
 

Araştırma Alanları: Çevre Teknolojisi, Atıksuların Toplanması ve Arıtımı, Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Katı Atıkların Yönetimi, Su Kirliliği ve Kontrolü

 

Araştırma Alanları: Çevre Kimyası, Su Kimyası, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, İleri Kimyasal Arıtma Yöntemleri, Atıklardan Madde Geri Kazanımı ve Enerji Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

 
 
 

Araştırma Alanları: Biyoyakıtlar, Mikroalgler, Geleneksel Olmayan Mayalar, Evrimsel Mühendislik, Biyorafineri, Elementsel Besin (Nütrient) Geri Kazanımı

 
 
 

Araştırma Alanları: Çamur Bertarafı, İleri Oksidasyon, Gürültü Kontrolü

 
 

Araştırma Alanları: Hava Kirliliği ve Kontrolü, Atıksulardan Ağır Metal Giderimi, Tarihi Eserlerdeki Taş Malzemenin Mikrobiyolojik Bozunması

 
 
 

Araştırma Alanları: Su ve Atıksu Arıtma, Biyolojik Arıtma, Anaerobik Arıtma, Membran Prosesleri, Nanoteknoloji 

 
 

Araştırma Alanları: Su Kirliliği ve Kontrolü, Atıksuların Toplanması ve Arıtımı, Su Temini ve Arıtımı, Sürdürülebilir Çevre, Çevresel Risk Değerlendirmesi, Biyoremediasyon

 
 

Araştırma Alanları: Matematiksel Modelleme, Yapay Zekâ, Optimizasyon, İçme ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarımı, Anaerobik Arıtma, Akışkanlar Mekaniği, Hidrolik, Arıtma Sonrası Teknolojiler

Araştırma Alanları: Katı Atık Yönetimi, Atıksu Arıtma, İleri Arıtma Teknolojileri