Skip to main content

Çakışan Dersler

F0 harici not ile kalınıp çakışma nedeniyle eklenemeyen alttan dersleri eklemek isteyen öğrencilerimizin,  19-20 Şubat 2024 ve 21 Şubat 2024 saat 12:00’a kadar dilekçelerini Bölüm Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

 

“YTÜ Öğrencilerinin Üniversitemizden-Diğer Üniversitelerden Ders Alabilmelerine İlişkin Ders Kayıt Kılavuzu” ‘nda çakışan dersler ile ilgili hususlar aşağıda yer almaktadır.

Çakışan dersler için daha önce alınıp alınmama durumuna göre aşağıda belirtilen ilkeler uygulanır:

• İki uygulama dersi çakışıyor ise daha önce alınmasına bakılmaksızın bu dersler aynı anda alınamaz.

• Biri uygulamalı diğeri teorik ders çakışıyor ise teorik dersin daha önce alınmış ve F0 dışında başarı notuna sahip olunması durumunda bu dersler alınabilir.

• İki teorik ders çakışıyor ise en az birinin F0 dışında başarı notuna sahip olması durumunda bu dersler alınabilir.

 

Kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ogi.yildiz.edu.tr/media/files/YT%C3%9C%20%C3%96%C4%9Frencilerinin%20%C3%9Cniversitemizden-Di%C4%9Fer%20%C3%9Cniversitelerden%20Ders%20Alabilmelerine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Ders%20Kay%C4%B1t%20K%C4%B1lavuzu-2023%20Bahar.pdf

Yayın Tarihi :
Haber :